Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Eski Başkanı Harun Sağır

INSTAGRAM TWITTER FACEBOOK

Maliye ve SGK’dan Seydikemer’de “Mücbir Sebep Hali” İlan Edildi

Ana Sayfa » Duyurular » Maliye ve SGK’dan Seydikemer’de “Mücbir Sebep Hali” İlan Edildi
Esnaflarımıza müjde. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUMUZ  SEYDİKEMER’DE İLÇEMİZDE “MÜCBİR SEBEP HALİ” İLAN ETTİ.
Seydikemer ilçemizde ki esnaflarımızın 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine, bu tarihler dahil),
-29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde; ve muhteviyatı prim borçları ile 29.07.2021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,
-Erteleme kapsamına girenlerin, yangın afetinin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.11.2021 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine, Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmamasına,
-Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup Seydikemer ilçemizdeki yerler için 29.07.2021 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Seydikemer ilçemizdeki yerler için 29.07.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına ,
-6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düşük bir tecil faiz oranı ile taksitlendirilebileceği hüküm gereği; 28.02.2022 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması ve 2013/14 sayılı Genelgede belirtilen diğer şartlarının sağlanması kaydıyla ertelenen borçların azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesine Karar verilmiştir.

Esnaflarımız adına İlçe müdürümüz Durdu Tosun başta olmak üzere İl müdürümüz ve Bakanlık yetkilileri ne şükranlarımı sunuyorum.

 
İlçemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak,
Maliye Bakanlığımız tarafından, Seydikemer ilçemizde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.
Mücbir sebep hali süresince,
• verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
• bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
• yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
• yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
• 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi
uzatılmıştır.
Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir.
Bununla birlikte mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.
Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.
Ayrıntılı bilgilere Seydikemer Mal Müdürlüğünden  ulaşılabilir.